Till dig som inte får träffa ditt barn

Även om du har ett beslut eller en dom som säger att du har rätt att träffa ditt barn så är det inte säkert att du kan få så mycket hjälp av samhället.

Om författaren
- Jag är personen bakom Cause Mediation. CM handlar om att sprida kunskapen om att det här med relationer är mycket mycket enklare än de flesta verkar tro. Jag är jurist och medlare och har arbetat med relationer och konflikter sedan mitten av 80-talet. De senaste tjugo åren har jag främst arbetat på uppdrag av domstolar som medlare i så kallade vårdnadsmål och verkställighetsmål, men jag har mer och mer börjat rikta mig mot företag, organisationer och privatpersoner.