Vårdnad, boende och umgänge

Växelvis boende

Barnbidrag och underhåll

Åldersgränser för barnet

Vite och polishämtning

Föräldrar som jävlas

Kontaktpersonens uppgift