Socialtjänstens makt

Närmare om socialtjänsten

Olika myndigheters makt

Vårdnad, boende och umgänge

Växelvis boende

Barnbidrag och underhåll

Åldersgränser för barnet

Vite och polishämtning