En typisk medlingssituation

Läs mer

Om ni lyckas börja få kommunikationen att börja fungera igen så var försiktiga med att gå för fort fram – ta små steg,

Läs mer

Relationskompetens är förmågan att bygga, bevara och laga en relation.

Läs mer

Om ni ska försöka lösa en konflikt mellan er, fokusera på behoven istället för på lösningarna.

Läs mer

Konflikter och relationer är två sidor av samma mynt – en konflikt kan sägas vara en icke-fungerande relation.

Läs mer

Lagstiftningen runt vårdnadstvister är sällan tvingande.

Läs mer

Hur du underlättar för aktivt lyssnande genom att förflytta ditt fokus.

Läs mer

Hur du kan underlätta för den du pratar med att lyssna på dig.

Läs mer

Vikten av att ifrågasätta varandras avsikter och att vara öppen för att resultatet inte avspeglar avsikten.

Läs mer