Cause Mediation® – ett nytt, enklare och effektivare sätt att arbeta med relationer.

Cause Mediationr  har ett enda mål: att underlätta för så många människor som möjligt att bygga sunda relationer, genom att förmedla förståelsen för att det här med relationer är mycket enklare än de flesta verkar tro.

Cause Mediation kommer inte att be dig tro på någon ny och revolutionerande kunskap om relationer. Cause Mediation bygger helt på gammal, känd och beprövad kunskap.

Det nya med Cause Mediation är en helhetssyn på relationer som aldrig tidigare presenterats. Den nya helhetssynen förklarar varför relationer går sönder och hur det är möjligt att med relativt små förändringar bygga sunda och varaktiga relationer.